Hindi siya para sa’yo.

Wag mong kalimutan ang sarili mo. Para ka sa sarili mo.

Hindi siya ang magiging dahilan ng bawat paghinga mo. Hindi siya ang magsisilbing silong kapag malakas ang bagyo. Hindi siya ang kalmadong bangka na mag-aahon sa’yo kapag nilulunod ka na ng mundo. Hindi siya sa’yo.
 
Nilasing ka ng paniniwalang may katapat ka sa inumang ito. Na may kapareha ka kung babalakin mong sumayaw at sabayan ang ritmo. Na may sasalo sa’yo kung matumba ka dahil sa hilo. Bigo ka sa pag-aakalang mayroong sa’yo.
 
Dahil ang totoo — walang sa’yo. Walang nilalang ang nilikha para angkinin lang ng ibang tao. Pantay ang tagay at lahat ay responsable sa kanilang buhay. Sa walong bilyong nang-aangkin sa baso, ang totoo’y walang p’wedeng mag-uwi nito.
Sapagkat ang buhay niya ay kan’ya, at hindi maaaring ariin ng kahit sino.
 
Kaya’t kung iniisip mong siya ang dahilan ng ‘yong paghinga — mali ka. Hindi siya silong ng iba, hindi bangka na sasampahan ng estranghero o kakilala. Sa madaling salita, walang nagmamay-ari sa kan’ya.
 
Masyadong mapang-angkin ang mga tao. Na maging ikaw, nalimutan mo nang para ka sa sarili mo.

Jeena Joy Medaflor

9 Blog posts

Comments